1971-72
Hlavna Hore

 

Školský rok 1971-72

Trieda: 4. Pa

Triedny učiteľ: Štefan Maťúš
Alfréd Belicze, Ľubica Bírová, Anna Crmanová, Daniel Dubina, Ján Dudáš, Stanislav Ferianc, Elena Chriašteľová, Ondrej Janečko, Pavel Kukuľa, Eva Kupcová, Eva Lehocká, Anna Lepiešová, Milan Orem, Zdena Orthová, Veronika Píšová, Viliam Polák, Martin Raffaj, Marián Riečan, Oskár Riečan, Radomír Skácel, Ján Spišiak, Miroslav Strelec, Ladislav Škoda, Emília Štefanovičová, Juraj Števík, Želmíra Šúrová, Anna Švantnerová, Marián Trajteľ, Peter Valkovič, Jaroslav Víťazka, Jozef Vojtečka, Milada Zelková

Trieda: 4. Pb

Triedny učiteľ: Margita Hešková
Daniel Bartkovič, Alena Bičanovská, Oľga Bučeková, Ivan Budaj, Mária Mitterpachová, Ján Debnár, Viera Debnárová, Marianna Donovalová, Ladislav Dubina, Ctibor Hošek, Jozef Huťka, Ľubomír Chochol, Eva Jamnická, Vieroslava Kapcová, Dušan Kolesár, Miroslav Kollár, Vladimír Koreň, Branislav Kostiviar, Dušan Krajčovič, Miloslava Kučerová, Edita Labajová, Igor Lukáč, Jozef Mackovič, Libuša Mlynárčiková, Emil Petluš, Ladislav Sásik, Ivan Styk, Teodor Škrabský, Karol Turek, Vladimír Váňa, Marian Vaňatka, Peter Vigaš, Miroslav Vismek, Ján Gajdoš

Trieda: 4. Pc

Triedny učiteľ: Ing. Koloman Kovalík
Ružena Antošíková, Pavol Blaško, Ján Botík, Milan Ďuriančík, Ľubica Horná, Ivan Hromádka, Blanka Chabanová, Mária Chriašteľová, Pavel Kártik, František Kónya, Michal Kucbel, Peter Kula, Jozef Laurinc, Dagmar Lendvayová, Alexander Miko, Eva Miklošová, Ľubomír Minařík, Vladimír Muránsky, Karol Pazera, Ladislav Pokorný, Beata Pšenčíková, Vladimír Repka, Jaroslava Romanová, Oľga Sitárová, Silvester Šebo, Anna Ursínyová, Jana Longauerová, Jozef Klimo

Trieda: 4. V

Triedny učiteľ: Ing. Ladislav Harťanský
Ján Abrahám, Dušan Bezák, Eva Bieliková, Marian Cimerman, Ján Dlhoš, Viera Dvoráková, Ján Homola, Ján Hrda, Dušan Huťka, Tibor Huťka, Štefan Chlebovec, Milan Jančík, Marta Káčerová, Milan Kán, Ľubomír Kollár, Mária Krnáčová, Eva Lehocká, Božena Lodererová, Božena Matušková, Elena Minková, Marian Mojžiš, Pavol Ondrejka, Lýdia Privitzerová, Milan Skokňa, Ľubomír Štefánik, Vladimír Tvardy, Marian Vagač, Katarína Vaníková

Námety môžete smerovať na správcu siete:

horizontal rule

(: 048 4154724
* : plavcova@centrum.sk
ü: www.spssbb.edu.sk

Aktualizované:
17.10.2009