1970-71
Hlavna Hore

 

Školský rok 1970-71

Trieda: 4. Pa

Triedny učiteľ: Ing. Vladimír Kovalík
Albína Blašková, Peter Bohúň, Vladimír Crman, Peter Dobrík, Ľudmila Dolná, Elena Dubovská, Ján Fiala, Alena Fraňová, Marcela Galanová, Mária Haláková, Mária Hlaváčová, Gabriela Holčovská, Vladimír Kapusta, Štefan Kmeco, Peter Koubek, Juraj Kovačev, Jarmila Libicová, Dagmar Lichnovská, Július Majling, Milan Mikušinec, Martin Muránsky, Anton Mydlo, Martin Mydlo, Ivan Patráš, Dana Rómová, Mirko Sásik, Svetozár Slanina, Soňa Solivajsová

 

Trieda: 4. Pb

Triedny učiteľ: Viera Kamenská
Ján Baran, Branislav Béreš, Daniela Bezúchová, Viliam Briatka, Marta Černicová, Ivan Danihel, Vlasta Galíková, Jaroslav Hudec, Branislav Huntoš, Jozef Chromčík, Ľubomír Jágerský, Lucia Joachimová, Stanislav Kocian, Peter Kostráb, Marian Kučera, Lubomir Kvietok, Viera Masná, Veronika Paučová, Jozef Petruš, Alžbeta Sopková, Ján Škraban, Anton Šmondrk, Dušan Vaľo, Marianna Vendégová, Katarína Verešová, Dušan Vraniak, Marian Vrbovský, Ľudmila Zaušková, František Zemánek, Jozef Žúbor, Jozef Vajcík

Trieda: 4. Pc

Triedny učiteľ: Ing. Ján Holbík
Jozef Baculák, Jozef Baláž, Ján Briš, Bibiana Čunderlíková, Lýdia Gallová, Igor Kancko, Jozef Klimek, Peter Kostiviar, Anna Kuklovská, Richard Lačný, Mária Lukáčová, Ján Matyó, Jana Mendelová, Tatiana Mičinská, Štefan Mitošinka, Eva Olajcová, Pavol Oravec, Dušan Pavla, Štefan Parobok, Pavol Pôbiš, Magdaléna Perželová, Helena Petrincová, Margaréta Raffayová, Jaroslav Smädo, Rudolf Surovič, Rudolf Šimko, Eva Turňová, Jozef Uhrík, Ľubica Urbanová

Trieda: 4. Va

Triedny učiteľ: Ing. Alica Jendželovská
Dana Almássyová, Anna Berzedyová, Anna Boborová, Vladimír Bystriansky, Ján Čierťaský, Pavol Feranc, Augustín Chrančok, Ladislav Kolenič, Eva Kopčányová, Soňa Kováčová, Mária Kupcová, Mária Ledňová, Marta Murgašová, Stanislav Oršin, František Padúch, Ján Palatínus, Štefan Petruška, Viera Pivková, Vlasta Sojková, Ján Struhár, Alojzia Vanovčanová, Marta Venderlová

Trieda: 4.Vb

Triedny učiteľ: Ing. Marta Schwartzová
Valéria Albertová, Miroslav Berko, Ondrej Bursa, Emília Faktorová, Peter Gašperan, Július Holub, Ján Hujo, Miroslav Chlebovec, Ondrej Kapusta, Veronika Kičinová, Vojtech Naštický, Gabriela Pálešová, Marian Petlák, Ján Remeň, Ľubica Rezáková, Štefánia Rybianska, Soňa Sedileková, Oľga Sedliaková, Viera Sokolová, Viera Terenčíková, Emília Ťažiarová, Ján Uriáš

Námety môžete smerovať na správcu siete:

horizontal rule

(: 048 4154724
* : plavcova@centrum.sk
ü: www.spssbb.edu.sk

Aktualizované:
17.10.2009