Stredná priemyselná škola stavebná Banská Bystrica
 

 

Hlavná
Kritéria prijímačiek
Prijatí žiaci
Aktuality
Súčasnosť
Správa o VVP
Riadiaca štruktúra
Predmetové komisie
Aktivity
Súťaže a podujatia
Zamestnanci
História
Žiacka knižka
Centrálny register

Rozhodnutím zastupiteľstva BBSK a následne Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR vzniká zlúčením Strednej odbornej školy stavebnej, Kremnička 10, Banská Bystrica a Strednej priemyselnej školy stavebnej, Skuteckého 20, Banská Bystrica Spojená škola so sídlom v Banskej Bystrici – Kremnička 10, ktorej organizačnými zložkami budú SOŠ stavebná a SPŠ stavebná. Z tohto dôvodu  bude  slávnostné otvorenie školského roka 2011/2012 pre žiakov SPŠ stavebnej na novej adrese:

 Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica a to 5. 9. 2011 o 9,00 hodine.

 Partneri školy

 

 

 

 


 

 

 

Aktualizované
27.04.2011

Stredná priemyselná škola stavebná, Skuteckého 20, 974 00 Banská Bystrica
Telefón: 048 4154724     E-mail: spssbb@stonline.sk     Web: www.spssbb.edu.sk